535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podstawa prawna

Szanujemy Państwa prywatność i stosujemy się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path – Ł. Müldner-Nieckowski, A. Paruzel-Czech,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 maja 13/6, 40-096 Katowice, NIP: 6343006011, REGON: 521027895

W skrócie będziemy mówić o nas dalej jako Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path.

Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path zarządza stronami: https://syntezalab.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
czasu nadejścia zapytania;
pierwszego wiersza żądania http;
kodu odpowiedzi http;
liczby wysłanych przez serwer danych;
adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście
do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
informacji o przeglądarce Użytkownika;
informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

zarządzania Serwisem;
stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu;
adres i nazwa firmy;
treść wiadomości kontaktowej.
Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy).

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu umówienia wizyty lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w przesłanej wiadomości lub zadane podczas rozmowy telefonicznej

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
V. Wykorzystanie plików Cookies
Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w firmie Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi e ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w tym w celach profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w szczególności na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h oraz w art. 6 ust. 1 lit. b – d i f ogólnego rozporządzenia Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ponadto w związku z wykonywaniem działalności leczniczej proces ten realizowany jest zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path przez okres niezbędny do realizacji celów o jakich mowa powyżej, z postaciowaniami wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz w innych przepisach ustaw szczególnych,

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Ciebie dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Zmiana ustawień prywatności