535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

warsztaty dla studentów

24 maja 2024, piątek, 17:00 – 21:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Podczas spotkania, przedstawię zarys podstawowych koncepcji rozumienia zaburzeń psychosomatycznych, w szczególności opiszę zjawiska odpowiedzialne za generowanie objawów u 
read more
7 czerwca 2024, piątek, 16:00 – 20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Szkolenie skierowane jest do studentów psychologii a jego celem jest przybliżenie tematyki dialogu motywującego jako techniki 
read more
27 kwietnia 2024, sobota, 16:00-20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z etapami rozwoju seksualnego człowieka od narodzin do okresu 
read more
13 stycznia 2024, sobota, 09:00 – 13:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Terapia rodzin – wybrane zagadnienia” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny 
read more
 12 lutego 2024, poniedziałek, 18:00-22:00. Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Podczas webinarium spotkamy się z C.G. Jungiem jako człowiekiem, myślicielem i klinicystą. Omówimy podstawowe koncepcje psychologii analitycznej opisujące 
read more
11 marca 2024, poniedziałek, 16:00-20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar pomoże zorientować się przyszłym psychoterapeutom, co przydaje się w terapii par w obszarze pracy z seksualnością. Opowiem 
read more
25 listopada 2023, sobota, 16:00-20:00. Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Terapia problemów związanych z tożsamością płciową i seksualną” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny 
read more
18 listopada 2023, sobota godz. 16:00 – 20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Podstawy pomocy psychologicznej” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny stworzone 
read more
28 października 2023, sobota, 16:00 – 20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Problemy relacyjne i seksualne w parze.” to kolejne warsztaty 
read more
21 października 2023, sobota, 10:00 – 14:15 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “O czym mówią objawy w sferze seksualnej i jak o nich mówić z pacjentami? Wprowadzenie 
read more