535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

warsztaty dla studentów

13 stycznia 2024, sobota, 09:00 – 13:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Terapia rodzin – wybrane zagadnienia” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny 
read more
 27 stycznia 2024, sobota, 10:00-14:00. Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Podczas webinarium spotkamy się z C.G. Jungiem jako człowiekiem, myślicielem i klinicystą. Omówimy podstawowe koncepcje psychologii analitycznej opisujące 
read more
25 listopada 2023, sobota, 16:00-20:00. Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Terapia problemów związanych z tożsamością płciową i seksualną” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny 
read more
18 listopada 2023, sobota godz. 16:00 – 20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Podstawy pomocy psychologicznej” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny stworzone 
read more
28 października 2023, sobota, 16:00 – 20:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Problemy relacyjne i seksualne w parze.” to kolejne warsztaty 
read more
21 października 2023, sobota, 10:00 – 14:15 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “O czym mówią objawy w sferze seksualnej i jak o nich mówić z pacjentami? Wprowadzenie 
read more
21 września 2023, czwartek, 17:00 – 21:00 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Webinar “Zaburzenia osobowości i rozwój osobowości w terapii psychodynamicznej” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów 
read more
wrzesień 2023 – maj 2024 Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii. Podstawowym celem cyklu jest rozszerzanie treści prezentowanych podczas studiów – pogłębienie wiedzy, rozwój umiejętności, pomoc w szukaniu odpowiedzi 
read more
23 września, w godzinach 09:00-14:00. Podstawowym celem szkolenia będzie wprowadzenie uczestników w tematykę seksualności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju psychoseksualnego w okresie dziecięcymi nastoletnim. Uczestnictwo w szkoleniu łączy się z 
read more
03.06.2023 sobota, 16:00 – 19:00 Cykl warsztatów dla studentów psychologii Webinar “Zdrowie psychiczne i HIV – co warto by profesjonalista wiedział?” to kolejne warsztaty dla studentów psychologii stworzone przez zespół 
read more