535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Trauma u dzieci i młodzieży – rozpoznanie i interwencja

9.12.2023, sobota, 9:00 – 18:00

Szkolenie dla psychologów szkolnych, pedagogów, nauczycieli.

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematu wpływu zdarzeń o charakterze traumatycznym na funkcjonowanie, zachowanie, myślenie, odczuwanie i rozwój dzieci.

Podczas kursu, integrującego część wykładową i warsztatową, uczestnikom zostanie przybliżony temat diagnozy zaburzeń po stresie traumatycznym, omówione zostaną typy traumy, a także specyficzne zdarzenia życiowe i zjawiska, warunkujące jej wystąpienie – m.in. jednorazowe zdarzenia traumatyczne, zakłócenia w kształtowaniu więzi, przemoc domowa, przemoc rówieśnicza, nadużycia seksualne, opieka instytucjonalna.


Istotnym celem szkolenia jest podkreślenie wpływu traumy na kompetencje dziecka oraz jego funkcjonowanie w szkole – problemy w nauce, zachowaniu, nawiązywaniu relacji.

W części warsztatowej szkolenia uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, pracując nad studium przypadku.

Ponadto, przewidziana jest dyskusja, omawianie indywidualnych trudności uczestników w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy:

Szkolenie kierowane jest do psychologów szkolnych, pedagogów, nauczycieli.
Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu psychotraumatologii, szczególnie istotną w pracy z osobami w wieku rozwojowym. Świadomość szerokich skutków traumy wpływających na rozwój i funkcjonowanie dziecka oraz zdobycie konkretnych narzędzi oddziaływania „na gorąco” jest istotnym obszarem kompetencji specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.

Termin i miejsce:

Czas: 09.12.2023, sobota, 9:00 – 18:00 (w trakcie godzinna przerwa obiadowa)

Miejsce: Centrum Terapii Kontinuum, ul. 3 Maja 13/6 III piętro (wejście od ul. Stawowej 10), Katowice

Program:

Część teoretyczna

 • Trauma u dziecka – czym jest i jak ją rozpoznać?
 • Rodzaje zdarzeń traumatycznych – trauma prosta i trauma złożona.
 • Czy mówienie o traumatycznych doświadczeniach może zaszkodzić dziecku? Jak
  reagować w obliczu traumy?
 • Postępowanie w obliczu ujawnienia przez dziecko przemocy i nadużyć seksualnych – rola
  środowiska szkolnego.
 • Przemoc rówieśnicza – szczególny rodzaj traumy relacyjnej.
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem przywiązania – dzieci z placówek opiekuńczych w szkole.

Część warsztatowa

 • Praca ze studium przypadku.
 • Analiza przypadków uczestników szkolenia, dyskusja.

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje o prowadzącej:

Michalina Huras-Łuczyńska jest psychologiem, psychotraumatologiem, ukończyła psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe o kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Jest absolwentką kursu „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach oraz Studium Psychologii Sądowej w DCP we Wrocławiu. Jest certyfikowanym diagnostą Monachijskiej Funkcjonalnej Skali Rozwojowej uprawniającą do diagnozy rozwoju dziecka od 0 do 6 lat. Ukończyła kurs terapii EMDR akredytowany przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, którego jest członkiem. 

Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół psychologii rozwojowej, kształtowania się przywiązania, traum relacyjnych zwłaszcza w obszarze rozwoju dziecka do 6 r.ż. oraz ich wpływu na kształtowanie się osobowości w wieku dorosłym. 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzinami (m.in. spektrum autyzmu, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołami wad genetycznych, wcześniactwa). Pracuje z dziećmi doświadczającymi lęku, fobii, lęku separacyjnego, napadów paniki, nadmiernej złości, zaburzeń zachowania oraz specyficznych trudności życiowych i rodzinnych, np. kryzysu, rozwodu rodziców, choroby w rodzinie, śmierci w rodzinie, żałoby, wypadków, zdarzeń traumatycznych (prowadzi diagnozę i terapię dzieci w zakresie PTSD), traum złożonych i relacyjnych, m.in. zaburzeń więzi, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych czy po adopcji. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie diagnozy dziecka i rodziny w kontekście postepowań w sprawach rodzinnych i nieletnich (rozwód, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, demoralizacji, przemocy w rodzinie). W zakresie pomocy osobom dorosłym specjalizuje się w terapii osób po doświadczeniach traumatycznych.

Michalina Huras-Łuczyńska swoje doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Wczesnej Interwencji dla dzieci do lat 3 w Opolu, Katolickim Ośrodku Adopcyjnym, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Homo Creator” i Centrum Logopedyczno-Psychologicznym CLIPP w Opolu. 

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na Practicionera EMDR dzieci i młodzieży. Rozpoczęła też roczne Seminarium z psychologicznej pomocy okołoporodowej.

Aktualnie zajmuje się zarówno pracą diagnostyczną w ramach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, jak również w ramach pracy terapeutycznej w Centrum Terapii Kontinuum. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej.

Michalina Huras-Łuczyńska w Centrum Terapii Kontinuum skupia się na diagnozie i terapii dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, opiece okołoporodowej oraz terapii osób dorosłych po doświadczeniach traumatycznych (wypadki komunikacyjne, napaść, kataklizmy, wojna, przemoc, molestowanie, gwałt, choroba nowotworowa, traumatyczny poród, utrata dziecka). W Kontinuum zajmuje się m.in. psychoterapią dziecięcą.

Rejestracja:

Udział w szkoleniu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 499 zł oraz wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.
Ankieta jest dostępna po dokonaniu opłaty.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, dostępny po wniesieniu opłaty. Prosimy go wypełnić w celu potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin.

W wypadku niedostępności formularza prosimy podać adres e-mail i kliknąć ponownie “Opłać udział”. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane po otrzymaniu opłaty oraz wypełnionego formularza (z tym samym adresem e-mail).

Opłata:

Koszt: 499 zł

Data rezerwacji decyduje o kolejności zapisów, przy limicie 15 osób. Po osiągnięciu tego limitu możliwość rejestracji zostanie zatrzymana.

Organizatorzy nie przewidują zwrotów opłaty za udział w warsztatach. Prosimy o rozważne decyzje. Opłatę można przekazać innej osobie – w tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@centrumsynteza.pl

Organizatorzy:

Centrum Terapii Synteza z Grupy Mental Path,
Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path,
Mental Path Group,

Comments are closed.