535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Dysfunkcje seksualne – mechanizmy psychodynamiczne.

27.04.2024, sobota, 09:00 – 14:00;

Pracując terapeutycznie z osobami dorosłymi często spotykamy się z opisem trudności pacjentów w życiu seksualnym. Podczas seminarium przedstawię rozumienie różnych dysfunkcji seksualnych w rozumieniu psychodynamicznym. Przyglądniemy się dysfunkcjom seksualnym z punktu widzenia między innymi teorii strukturalno-popędowej, teorii relacji z obiektem, ale też poszukamy rozumienia w teorii przywiązania i w kontekście mentalizacji. Poruszymy też kwestię dysfunkcji seksualnej w funkcjonowaniu pary, uwzględniając różnorodną dynamikę par. Kontekst teoretyczny umożliwi nam przyglądnięcie się sposobom pracy i badania tematu dysfunkcji w gabinecie terapeutycznym z uwzględnieniem rozumienia psychodynamicznego.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które rozpoczęły lub ukończyły szkolenie psychoterapeutyczne. Skorzystają z niego osoby, które ciekawi temat dysfunkcji seksualnych i chciałyby zdobyć lub poszerzyć wiedzę w tym zakresie o rozumienie ich z perspektywy psychodynamicznej.

Termin i miejsce:

Czas: 27.04.2024, sobota, 09:00 – 14:00;

Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom

Ramowy program:

9:00-9:15 Wprowadzenie;
9:15 – 10:45 Dysfunkcje seksualne w kontekście różnych teorii psychodynamicznych;
10:45-11:00 przerwa;
11:00-12:30 Dysfunkcje seksualne w dynamice pary;
12:30-12:45 przerwa;
12:45-14:00 Analiza przykładów klinicznych z grupy, dyskusja;

Informacje o prowadzącej:

Mgr Milena Kansy jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz Pracownię Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła również szkolenie systemowe w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Obecnie w trakcie Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii PTPP w Warszawie.

Aktualnie pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) gdzie prowadzi terapię par i rodzin. Pracuje w oparciu o psychoanalityczne rozumienie rozwoju człowieka. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Doświadczenie zdobywała pracując w Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Tarnowie, gdzie prowadziła psychoterapię młodzieży, dorosłych oraz terapię rodzin, oraz podczas licznych staży na oddziałach psychiatrycznych krakowskich szpitali (Szpital Uniwersytecki, Szpital Specjalistyczny im.Ludwika Rydygiera, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego) oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień PRO VITA.

Rejestracja na Warsztaty:

Udział w szkoleniu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 329 zł oraz wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.
Ankieta jest dostępna po dokonaniu opłaty.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, dostępny po wniesieniu opłaty. Prosimy go wypełnić w celu potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin.

W wypadku niedostępności formularza prosimy podać adres e-mail i kliknąć ponownie “Opłać udział”. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane po otrzymaniu opłaty oraz wypełnionego formularza (z tym samym adresem e-mail).

Opłata:

Koszt: 329 zł

Data rezerwacji decyduje o kolejności zapisów. Po osiągnięciu limitu możliwość rejestracji zostanie zatrzymana.

Organizatorzy nie przewidują zwrotów opłaty za udział w warsztatach. Prosimy o rozważne decyzje. Opłatę można przekazać innej osobie – w tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@centrumsynteza.pl

Organizatorzy:

Centrum Terapii Synteza z Grupy Mental Path,
Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path,
Mental Path Group

Comments are closed.