535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

O transpłciowości i niebinarności w procesie psychoterapii i wsparciu psychologicznym.

18 listopada 2023, w godzinach 9:00 – 19:00

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia płci, transpłciowości oraz zwrócenie uwagi na istotne aspekty pracy psychoterapeutycznej z osobą transpłciową z zachowaniem standardów inkluzywności i w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Szkolenie będzie umożliwiało wymianę myśli i doświadczeń niezbędnych w pracy z osobami transpłciowymi i niebinarnymi.
Uczestnictwo w szkoleniu łączy się z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych w procesie ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego.


Szkolenie jest akredytowane przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Szkolenie stanowi formę doskonalenia zawodowego, w tym przygotowania do uzyskania, bądź odnowienia certyfikatu psychoterapeuty.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, psychoterapeutycznym (lub w trakcie studiów), pracujących w obszarze pomocowym.

Termin i miejsce:

Czas: 18.11.2023 r., w godzinach 09:00-19:00
Czas trwania szkolenia to: 10 godzin

Miejsce: Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie (w przypadku większej ilości zgłoszeń, organizator szkolenia odpowiednio wcześniej poinformuje uczestników o ewentualnej zmianie miejsca spotkania na terenie Trójmiasta).

Ramowy program wydarzenia:

Uczestnik szkolenia:

  • rozwinie umiejętności z zakresu wspierania osób transpłciowych i niebienarnych;
  • pozna sposób przygotowania zaświadczenia do procesu tranzycji;
  • zyska doświadczenie i otrzyma narzędzia z zakresu inkluzywnego wspierana osób transpłciowych w pracy pomocowej, psychoterapeutycznej dotyczącej różnych tematów, lecz z uwzględnieniem obszaru tożsamości i codziennych wyzwań z jakimi mierzą się osoby transpłciowe;
  • zyska dostęp do bazy kontaktów osób zajmujących się opiniowaniem psychologiczno-seksuologicznym oraz do grup wsparcia dla osób transpłciowych;
  • poszerzy wiedzę zakresu seksuologii, uwarunkowań płci, o etapach procesu tranzycji;
  • pozna przykłady pracy klinicznej polegającej na wspieraniu osób transpłciowych w wyrażaniu ich tożsamości;

Informacje o prowadzącej:

Dominika Rajska – certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, psycholożka, seksuolożka w trakcie certyfikacji z Seksuologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, oraz w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnego. Członkini PTS i PTTPB.

Zdobywała wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi i niebinarnymi podczas sporządzania opinii psychologiczno-seksuologicznych do sądowego uzgodnienia płci oraz podczas prywatnej praktyki psychoterapeutycznej. Posiada doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej, ośrodku leczenia uzależnień, pomocy osobom doświadczającym przemocy, oraz edukacji psychoseksualnej dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty
z obszaru seksuologii, tożsamości dla osób pracujących pomocowo.
Ukończyła studia magisterskie z psychologii w UH SWPS w Sopocie, studia podyplomowe z Seksuologii w WUM oraz kursy specjalizacyjne w CMKP WUM w Warszawie.
Uczestniczy w konferencjach naukowych oraz szkoleniach, regularnie uczestniczę w superwizjach.

Rejestracja na szkolenie:

Zgłoszenia są przyjmowane są do 10.11.2023 r.,
drogą e-mail, na adres: szkolenia.centrumsopot@gmail.com

W tytule proszę wpisać tytuł szkolenia, wraz z jego datą.

Opłata

Koszt: 1100 zł

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Organizator:

Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie,

Mental Path Group

Comments are closed.