535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Praca w obszarze seksualności z pacjentkami z zespołami bólowymi. Podejście interdyscyplinarne.

02.-03.12.2023 r. w godzinach 09:00-19:00 (sobota), 09:00-14:00 (niedziela).

Podstawowym celem szkolenia będzie zyskanie wiedzy i doświadczenia w pracy w z obszaru seksualności z pacjentkami doświadczającymi problemów seksuologicznych. Połączenie dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, seksuologia, ginekologia oraz fizjoterapia stwarza możliwość udzielania kompleksowej pomocy i stanowi najbardziej aktualny kierunek działania na rzecz zdrowia seksualnego. Szkolenie będzie poruszało tematykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, interwencji medycznych, fizjoterapii uroginekologicznej, akcentując wymiar praktyczny w pracy klinicznej z pacjentem. Podczas szkolenia będziemy pracować na studiach przypadków wspólnie prowadzonych pacjentów, przyglądając się ich problematyce z różnych perspektyw.

Uczestnictwo w szkoleniu łączy się z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych w procesie ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego. Szkolenie jest akredytowane przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Szkolenie stanowi formę doskonalenia zawodowego, w tym przygotowania do uzyskania, bądź odnowienia certyfikatu psychoterapeuty.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i specjalistek z dziedziny psychologii, fizjoterapii uroginekologicznej, ginekologii, lekarzy i lekarek, terapeutów i terapeutek pracujących z pacjentkami z zaburzeniami seksuologicznymi lub gotowych do tego, by rozpocząć pracę w tym obszarze.

Termin i miejsce:

Czas: 02.-03.12.2023 r. w godzinach 09:00-19:00 (sobota), 09:00-14:00 (niedziela).
Czas trwania szkolenia to: 15 godzin

Miejsce: Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie. W przypadku większej ilości zgłoszeń, organizator szkolenia odpowiednio wcześniej poinformuje uczestników o ewentualnej zmianie miejsca spotkania na terenie Trójmiasta.

Ramowy program wydarzenia:

Uczestnik szkolenia:

  • zyska wiedzę i umiejętności do prowadzenia wywiadu seksuologicznego, który będzie stanowił podstawę diagnozy klinicznej problemu pacjentki;
  • pozna etiologię zaburzeń seksualnych u kobiet oraz zakres oddziaływań i obszar pomocy z zakresu psychoterapii, ginekologii i fizjoterapii uroginekologicznej;
  • rozwinie umiejętności konceptualizacji problemu zgłaszanego przez pacjentki, uwzględniając wymiar indywidualny, relacyjny oraz osobowościowy;
  • zyska wiedzę z zakresu diagnostyki różnicowej oraz postępowania leczniczego u pacjentek z dysfunkcjami bólowymi pochwy i sromu;
  • zdobędzie umiejętność prawidłowej kwalifikacji pacjentek do wdrożenia działań leczniczych zachowawczych i zabiegowych;
  • dzięki poznaniu szerszego spojrzenia na problemy bólowe będzie w stanie decydować o konieczności skierowania pacjentki do innego specjalisty;
  • pozna i zyska doświadczenie w stosowaniu bezpiecznych ćwiczeń wpływających na zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentek;
  • pozna ćwiczenia budujące połączenie z ciałem oraz poprawiające odczuwanie ciała (obszar miednicy) w celu zrozumienia potrzeb i zaplanowania kierunku pracy z pacjentkami doświadczającymi bólu.

Informacje o prowadzących:

Zuzanna Kulczyńska – certyfikowana fizjoterapeutka uroginekologiczna

dr n. społ. Aleksandra Plata – certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, seksuolog

Milena Kabatnik – specjalistka ginekologii i położnictwa, seksuolog

Rejestracja na szkolenie:

Zgłoszenia są przyjmowane są do 19.11.2023 r., drogą e-mail, na adres: szkolenia.centrumsopot@gmail.com
W tytule proszę wpisać tytuł szkolenia, wraz z jego datą.

Maksymalna ilość uczestników w grupie: 20 osób

Opłata

Koszt: 1890 zł

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Organizator:

Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie,

Mental Path Group

Comments are closed.