535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Praca z dziećmi i młodzieżą w kontekście samookaleczeń i tendencji samobójczych

Warsztaty - praca z dziećmi - samouszkodzenie - myśli samobójcze

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost prób samobójczych u dzieci i młodzieży, co przed osobami które z nimi pracują stawia nowe wyzwania.

Warsztaty, na które Państwa zapraszamy, mają na celu zapoznanie się z zasadami interwencji i terapii dzieci i młodzieży, u których obserwujemy tendencję do samookaleczeń oraz myśli i prób samobójczych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną różne koncepcje dotyczące źródła takich zachowań oraz ich współwystępowania z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.
Zapoznają się Państwo z kontekstem rówieśniczym, rodzinnym, kulturowym i rozwojowym, jaki ma wpływ na pojawianie się zachowań ryzykownych. Porozmawiamy o tym, jakie metody pracy możemy bezpiecznie stosować a jakich lepiej unikać oraz o optymalnej współpracy z lekarzem psychiatrą.

Uczestnicy

Warsztat dedykowany jest głównie do osób pracujących terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą:

 • interwentów
 • terapeutów
 • psychologów diagnostów

Termin i miejsce

Miejsce: Centrum Psychoterapii i Rozwoju KONTAKT  ul. Olesińska 21/122, 02-544 Warszawa
Czas: 21 maja 2022, 9:00 – 18:00 oraz 22 maja 2022, 9:00 – 18:00, z przerwami obiadowymi w połowie dnia.

Program

Podczas warsztatu uczestnicy będą ćwiczyć:

 • rozmowę interwencyjną z dzieckiem/nastolatkiem
 • rozmowę interwencyjną z rodziną pacjenta
 • rozmowę terapeutyczną dotyczącą samookaleczeń

Główne zagadnienia poruszane na warsztatach:

 • Dyskusja dotycząca danych statystycznych związanych z próbami samobójczymi i samookaleczeniami i nasilenia zjawiska w ostatnich latach
 • Psychopatologia dotycząca współwystępowania zachowań ryzykownych z różnymi rozpoznaniami z klasyfikacji zaburzeń psychicznych
 • Interwencja kryzysowa w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia
 • Interwencja kryzysowa w przypadku stwierdzenia samookaleczeń
 • Praca z rodziną w kryzysie samobójczym
 • Metody pracy z dzieckiem/ nastolatkiem w zależności od wieku i rozpoznania
 • Rozumienie zachowań autoagresywnych z perspektywy psychologii analitycznej
 • Analiza przypadku
 • Podsumowanie

Prowadząca

Katarzyna Kwaśny-Czehak – psycholożka, psychoterapeutka pracująca w nurcie analitycznym jungowskim oraz psychodynamicznym, analityczka jungowska. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi, dziećmi i rodzinami. Pracowała na oddziałach psychiatrycznych, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w ośrodku rehabilitacji słuchu i mowy, a także w ośrodku dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Posiada również doświadczenie jako trenerka szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak pracuje terapeutycznie z pacjentami dorosłymi, dziećmi i rodzinami, w tym z parami oraz diadą rodzic-niemowlę. Prowadzi diagnozę psychologiczną w obszarze intelektu i osobowości. Pracuje metodą psychoterapii analitycznej w nurcie jungowskim oraz metodą Sandplay – terapia w piaskownicy. Interesuje się analizą marzeń sennych w kontekście indywidualnym i kolektywnym. Prowadzi macierze śnienia społecznego.

Rejestracja

Rejestracja jest wymagana. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego przed dokonaniem opłaty za udział w warsztatach.

Opłata

800 zł od osoby za dwa dni warsztatów. Dokonanie przelewu jest warunkiem rezerwacji.
Data przelewu decyduje o kolejności zapisów, przy limicie 12 osób.

Prosimy o wpłatę przelewem:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 27 1050 1445 1000 0092 8200 7450
Tytuł wpłaty: Warsztaty Kontakt [Imię Nazwisko]

Organizatorzy

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Kontakt

Centrum Terapii Synteza

Comments are closed.