535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Psychoterapia osób z problemem hiperseksualności. 20-godzinne warsztaty umiejętności terapeutycznych.

01-02 lipca, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00 – 16:00.

Warsztaty będą prowadzone przez współautora niedawno wydanej książki „Hiperseksualność”. Odbędą się w formie on-line, na platformie Zoom. Uczestnicy zapoznają się z praktycznym podejściem do indywidualnej analizy diagnostycznej oraz metod prowadzenia terapii osób zgłaszających problem kompulsywnych zachowań seksualnych (hiperseksualność, uzależnienie od seksu).

Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla praktykujących psychoterapeutów (minimum po 2 roku szkolenia całościowego w psychoterapii) i specjalistów psychoterapii uzależnień. Będą zawierały części wykładowo-dyskusyjne i warsztatowe. Zostaną także omówione i zaprezentowane wybrane elementy pracy terapeutycznej, możliwe do przećwiczenia w małych grupach.

Celem warsztatów jest poznanie istotnych w terapii hiperseksualności aspektów wiedzy seksuologicznej, a także metod pracy, dostosowanych do indywidualnej problematyki i możliwości pacjentów, w oparciu o wieloczynnikową diagnozę.

Uczestnicy:

Zapraszamy psychoterapeutów, seksuologów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osoby w trakcie szkolenia w tym zakresie (minimum po drugim roku szkolenia w zakresie psychoterapii).

Termin i miejsce:

Czas: 01-02 lipca, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00 – 16:00.
Szkolenie trwa 2 dni (2 x 10 godzin dydaktycznych z przerwami).
Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom

Ramowy program wydarzenia:

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • Wprowadzenie do współczesnej seksuologii. Wywiad seksuologiczny, trening dialogu z pacjentem na temat seksualności i problemów seksualnych.
  • Podstawowe założenia dotyczące diagnostyki i prowadzenia psychoterapii osób, u których pojawiają się kompulsywne zachowania seksualne. Hiperseksualność w kontekście szerszym niż uzależnienia – aspekty rozwojowe i egzystencjalne.
  • Diagnostyka zaburzeń seksualnych w kontekście hiperseksualności, w tym zaburzeń dysfunkcji seksualnych, preferencji seksualnych, niedojrzałość seksualna.
  • Hiperseksualność – natura zaburzenia w kilku wymiarach: nadmierny popęd płciowy, uzależnienie, nawyki, kompulsywność, impulsywność, zaburzenie preferencji seksualnych, zaburzenie przywiązania, cechy osobowości, cechy potraumatyczne.
  • Terapia hiperseksualności jako główny cel terapii i jako element w psychoterapii osób zgłaszających inne trudności. Rola farmakoterapii. Kontrakt terapeutyczny – modele kontraktu behawioralnego i dotyczącego pracy wglądowej.
  • Metody terapii w różnych obszarach hiperseksualności: nałogowość, nawykowość, impulsywność, kompulsywność, zaburzenie więzi, parafilia. Dostosowanie sposobu pracy do etapu terapii.
  • Aspekty trudne, a możliwe do spożytkowania w terapii hiperseksualności, np. pacjent dążący do przekraczania granic, seksualizacja relacji, podejmowanie zachowań ryzykownych, stosowanie lub doświadczanie przemocy, bierność w relacji terapeutycznej, niska zdolność do mentalizacji.

Informacje o prowadzącym:

Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski jest specjalistą psychiatrą i seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa
Seksuologicznego. Jest także psychoanalitykiem jungowskim IAAP. W latach 2007-2015 Łukasz Müldner Nieckowski był asystentem w Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie, a następnie (2016-2019) adiunktem w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Pełni aktualnie rolę Przewodniczącego Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest Prezesem Zarządu Grupy Mental Path, wspierającej rozwój ośrodków psychoterapeutycznych i integrację zespołów wielospecjalistycznych. Współautor książki „Hiperseksualność”, w której trzech autorów dzieli się z czytelnikami wiedzą kliniczną oraz wskazówkami i dylematami, z którymi spotykają się w swojej codziennej praktyce psychoterapeutycznej.

Rejestracja na szkolenie:

Udział w szkoleniu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 760 zł do 28 czerwca oraz wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.
Ankieta jest dostępna po dokonaniu opłaty.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, dostępny po wniesieniu opłaty. Prosimy go wypełnić w celu potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin.

W wypadku niedostępności formularza prosimy podać adres e-mail i kliknąć ponownie “Opłać udział”. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane po otrzymaniu opłaty oraz wypełnionego formularza (z tym samym adresem e-mail).

Opłata

Koszt: 760 zł do 28 czerwca

Data rezerwacji decyduje o kolejności zapisów, przy limicie 50 osób. Po osiągnięciu tego limitu możliwość rejestracji zostanie zatrzymana.

Organizatorzy nie przewidują zwrotów opłaty za udział w warsztatach. Prosimy o rozważne decyzje. Opłatę można przekazać innej osobie – w tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@centrumsynteza.pl

Organizator:

Centrum Terapii Synteza, Mental Path Group

Comments are closed.