535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Szkolenie: O transpłciowości i niebinarności w procesie psychoterapii i wsparciu psychologicznym

24.06.2023 sobota, 09:00 – 19:00

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia płci, transpłciowości, oraz zwrócenie uwagi na istotne aspekty pracy psychoterapeutycznej z osobą transpłciową z zachowaniem standardów inkluzywności i w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu seksuologii, uwarunkowań płci, a także podzielenie się doświadczeniem związanym ze wspieraniem osób transpłciowych w wyrażaniu ich tożsamości oraz zwrócenie uwagi na to, z jakimi wyzwaniami i trudnościami się spotykają. Po to aby wyposażyć osoby uczestniczące w szkoleniu w podstawowe narzędzia i wiedzę pomocną w pracy psychoterapeutycznej z osobami transpłciowymi.

Szkolenie jest akredytowane przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Spełnia wymogi ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego, stanowi formę doskonalenia zawodowego, w tym przygotowania do zyskania, bądź odnowienia certyfikatu psychoterapeuty.

Uczestnicy

Dla osób z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, psychoterapeutycznym (lub w trakcie studiów), pracujących w obszarze pomocowym.

Termin i miejsce

Czas: 24.06.2023 sobota, 09:00 – 19:00

Miejsce: Centrum Seskuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki, przy ul. Jana Sobieskiego 29 w Sopocie

Zakres zagadnień szkolenia:

Omówienie ICD 10 i ICD 11 oraz DSM V w kontekście opiniowania, rozpoznawania dysforii płciowej i niezgodności płci.
Omówienie standardów pracy pomocowej według WPATH8 oraz wytycznych PTS.

Zyskasz wiedzę:

 • z zakresu seksuologii, uwarunkowań płci;
 • o etapach procesu tranzycji;
 • poznasz przykłady pracy klinicznej polegającej na wspieraniu ich tożsamości;
 • otrzymasz narzędzia do pracy z osobami transpłciowymi oraz dostęp do wytycznych rekomendowanych przez PTS i WPATH8;
 • poznasz język inkluzywny i afirmujący w pracy psychoterapeutycznej i szeroko rozumianego zakresu wsparcia;
 • poszerzysz swoją wiedzę o konstrukcie płci jako spektrum, jej różnych aspektach w obszarze biologicznym, psychologicznym, społecznym, kulturowym;
 • zyskasz dostęp do bazy kontaktów osób zajmujących się opiniowaniem psychologiczno-seksuologicznym oraz do grup wsparcia dla osób transpłciowych.

Zyskasz umiejętności:

 • z zakresu wspierania osób transpłciowych i niebinarnych;
 • w jaki sposób przygotować zaświadczenie do procesu tranzycji;
 • z zakresu inkuzywnego wspierania osób transpłciowych w pracy pomocowej, psychoterapeutycznej dotyczącej różnych tematów, lecz z uwzględnieniem obszaru tożsamości i codziennych wyzwań z jakimi mierzą się osoby transpłciowe;
 • rozpoznawania własnych stereotypów dotyczących płci, które mogą wpływać na pracę pomocową, psychoterapeutyczną.

Informacje o prowadzącej:

Dominika Rajska– psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka w trakcie cetryfikacji z seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członkini PTS i PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi i niebinarnymi, które zdobywała podczas sporządzania opinii psychologiczno-seksuologicznych do sądowego uzgodnienia płci oraz podczas prywatnej praktyki psychoterapeutycznej.

Więcej informacji: https://centrumseksuologii.pl/teams/dominika-rajska/

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.06.2023 r. poprzez kontakt e-mail: szkolenia.centrumsopot@gmail.com

Opłata:

Koszt:  690 zł

(możliwość wystawienia faktury)

Organizator:

Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki, Mental Path Group

Comments are closed.