535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Specyfika rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Jak wspomagać, norma i odstępstwa od normy w rozwoju seksualnym.

27 kwietnia 2024, sobota, 16:00-20:00

Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z etapami rozwoju seksualnego człowieka od narodzin do okresu dojrzewania płciowego. Rozwój seksualny zostanie omówiony z różnych perspektyw- biologicznej, psychodynamicznej, teorii uczenia się. Szkolenie będzie zawierało przykłady typowej ekspresji seksualności dziecięcej oraz możliwych odchyleń od normy w tym zakresie.

Zastanowimy się jakie czynniki wpływają na rozwój seksualności oraz jak rodzice oraz inne osoby dorosłe (wychowawcy, nauczyciele, psychologowie, psychoterapeuci) mogą wspierać rozwój dziecka.

Omówione zostaną też czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń w sferze seksualności związane z rozwojem fizycznym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym, duchowym. Szczególną uwagę poświęcimy sytuacji wykorzystania seksualnego dziecka.

Webinar “Specyfika rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Jak wspomagać, norma i odstępstwa od normy w rozwoju seksualnym” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny stworzone przez Zespół SyntezaLab z Grupy Mental Path.

Podstawowym celem cyklu jest rozszerzanie treści prezentowanych podczas studiów – pogłębienie wiedzy, rozwój umiejętności, pomoc w szukaniu odpowiedzi na nurtujące pytania.

Ścieżką do tego jest przybliżanie istotnych zagadnień z perspektywy praktyków.

Webinary są też okazją do zastanowienia się – „czy ten obszar mnie ciekawi, czy chcę rozwijać się w tym kierunku?”.

Cykl składa się z 11 wydarzeń dotyczących zagadnień takich jak :

 • “Zaburzenia osobowości i rozwój osobowości w terapii psychodynamicznej”
 • “O czym mówią objawy w sferze seksualnej i jak o nich mówić z pacjentami? Wprowadzenie do diagnostyki (psycho)seksuologicznej dla osób studiujących psychologię i medycynę”
 • “Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Problemy relacyjne i seksualne w parze”
 • “Podstawy pomocy psychologicznej”
 • “Terapia problemów związanych z tożsamością płciową i seksualną”
 • “Wstęp do psychologii analitycznej C. G. Junga”
 • “Terapia rodzin – wybrane zagadnienia”
 • “Czy bliskość zabija namiętność? Erotyka i seksualność w długotrwałych związkach – zagadnienia terapii par”
 • “Specyfika rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Jak wspomagać, norma i odstępstwa od normy w rozwoju seksualnym”
 • “Dialog motywujący”
 • “Zaburzenia psychosomatyczne – sposoby pracy z pacjentami”

Podczas webinarów Psychoterapeuci, Psychiatrzy, Seksuolodzy oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej dzielą się swoim doświadczeniem pracy w tym zawodzie.

Dodatkowo w trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału dzięki: pracy w grupie, ćwiczeniach indywidualnych, czy dyskusjach grupowych.

Każde wydarzenie z cyklu to:

 • Dodatkowe materiały do zapoznania się przed webinarem,
 • 4-godzinne spotkanie ze Specjalistą w przestrzeni online,
 • Możliwość zadawania pytań Specjaliście (przed webinarem – podczas wypełniania ankiety oraz w trakcie webinaru – Q&A),
 • Dostęp do treści zawartych w prezentacji, przygotowanej przez Specjalistę, w trakcie webinaru oraz po wydarzeniu,
 • Otrzymanie imiennego certyfikatu,
 • Dla zainteresowanych możliwość udziału w projekcie praktyk psychologicznych (więcej szczegółowych informacji).

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do studentów i młodych absolwentów psychologii, medycyny, pedagogiki, socjologii oraz innych kierunków humanistycznych pragnących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu seksuologii klinicznej, a także rozważających czy podjąć dalsze kroki związane ze szkoleniem się w tym kierunku.

Termin i miejsce

Czas: 27.04.2024, sobota, 16:00-20:00

Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom

Ramowy program wydarzenia:

 1. Etapy rozwoju seksualnego.
 2. Przejawy płciowości i typowej ekspresji seksualnej dziecka.
 3. Cechy normatywnego rozwoju seksualnego.
 4. Konteksty rozwoju seksualnego- czynniki wpływające na rozwój seksualności.
 5. Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju seksualnego.
 6. Wspieranie rozwoju seksualnego dziecka, gdy przebiega on w sposób nietypowy.

Interesuje Cię konkretne zagadnienie z tego obszaru? Już podczas rejestracji na wydarzenie możesz zadać pytania – odpowiedzi poznasz podczas warsztatów.

Informacje o prowadzącej:

Mgr Karolina Ogarek-Szulc jest psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutką. Studiowała psychologię na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studiowała seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz ukończyła specjalistyczny Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych. Doświadczenie seksuologiczne zdobywała w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia ProVita w Krakowie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne uzyskała w ramach licznych staży i wolontariatu w takich placówkach terapeutycznych jak m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Zakład Terapii Rodzin, Zakład Psychoterapii, Oddział Psychiatrii Dorosłych, Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju), Krakowski Instytut Psychoterapii, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Psychoterapii DDA Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.

W ramach psychoterapii przyjmuje osoby dorosłe. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym, metody terapii dobiera indywidualnie do każdego pacjenta. Jako seksuolog specjalizuje się w poradnictwie i terapii dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn, problemów relacyjnych i seksualnych w parze, psychologii LGBT.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Rejestracja na Warsztaty:

Udział w warsztatach wymaga wniesienia opłaty w wysokości 120 zł oraz wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.

Ankieta jest dostępna po dokonaniu opłaty. W ankiecie znajduje się również przestrzeń na zadawanie pytań, na które będzie można otrzymać odpowiedź podczas wydarzenia.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, dostępny po wniesieniu opłaty. Prosimy go wypełnić w celu potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin.

W wypadku niedostępności formularza prosimy podać adres e-mail i kliknąć ponownie “Opłać udział”. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane po otrzymaniu opłaty oraz wypełnionego formularza (z tym samym adresem e-mail).

Opłata

Koszt: 120 zł

Data rezerwacji decyduje o kolejności zapisów, przy limicie 50 osób. Po osiągnięciu tego limitu możliwość rejestracji zostanie zatrzymana.

Organizatorzy nie przewidują zwrotów opłaty za udział w warsztatach. Prosimy o rozważne decyzje. Opłatę można przekazać innej osobie – w tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@centrumsynteza.pl

Organizatorzy:

Centrum Terapii Synteza z Grupy Mental Path,
Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path,
Mental Path Group,

Comments are closed.