535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Problemy relacyjne i seksualne w parze.

28 października 2023, sobota, 16:00 – 20:00

Cykl warsztatów dla studentów i absolwentów psychologii.

Webinar “Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Problemy relacyjne i seksualne w parze.” to kolejne warsztaty dla studentów i absolwentów psychologii i medycyny stworzone przez Zespół SyntezaLab z Grupy Mental Path.

Podstawowym celem cyklu jest rozszerzanie treści prezentowanych podczas studiów – pogłębienie wiedzy, rozwój umiejętności, pomoc w szukaniu odpowiedzi na nurtujące pytania.

Ścieżką do tego jest przybliżanie istotnych zagadnień z perspektywy praktyków.

Webinary są też okazją do zastanowienia się – „czy ten obszar mnie ciekawi, czy chcę rozwijać się w tym kierunku?”.

Cykl składa się z 11 wydarzeń dotyczących zagadnień takich jak :

 • “Zaburzenia osobowości i rozwój osobowości w terapii psychodynamicznej”
 • “O czym mówią objawy w sferze seksualnej i jak o nich mówić z pacjentami? Wprowadzenie do diagnostyki (psycho)seksuologicznej dla osób studiujących psychologię i medycynę”
 • “Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Problemy relacyjne i seksualne w parze”
 • “Podstawy pomocy psychologicznej”
 • “Terapia problemów związanych z tożsamością płciową i seksualną”
 • “Terapia rodzin – wybrane zagadnienia”
 • “Wstęp do psychologii analitycznej C. G. Junga”
 • “Czy bliskość zabija namiętność? Erotyka i seksualność w długotrwałych związkach – zagadnienia terapii par”
 • “Specyfika rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Jak wspomagać, norma i odstępstwa od normy w rozwoju seksualnym”
 • “Dialog motywujący”
 • “Zaburzenia psychosomatyczne – sposoby pracy z pacjentami”

Podczas webinarów Psychoterapeuci, Psychiatrzy, Seksuolodzy oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej dzielą się swoim doświadczeniem pracy w tym zawodzie.

Tematy poszczególnych webinarów stanowią spójny przegląd warsztatu prowadzących je specjalistów.

Dodatkowo w trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału dzięki: pracy w grupie, ćwiczeniach indywidualnych, czy dyskusjach grupowych.

Każde wydarzenie z cyklu to:

 • Dodatkowe materiały do zapoznania się przed webinarem,
 • 4-godzinne spotkanie ze Specjalistą w przestrzeni online,
 • Możliwość zadawania pytań Specjaliście (przed webinarem – podczas wypełniania ankiety oraz w trakcie webinaru – Q&A),
 • Dostęp do treści zawartych w prezentacji, przygotowanej przez Specjalistę, w trakcie webinaru oraz po wydarzeniu,
 • Otrzymanie imiennego certyfikatu,
 • Dla zainteresowanych możliwość udziału w projekcie praktyk psychologicznych (więcej szczegółowych informacji).

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do studentów i młodych absolwentów psychologii, medycyny, pedagogiki, socjologii oraz innych kierunków humanistycznych pragnących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu seksuologii klinicznej, a także rozważających czy podjąć dalsze kroki związane ze szkoleniem się w tym kierunku.

Termin i miejsce

Czas: 28.10.2023 sobota, 16:00 – 20:00

Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom

Ramowy program wydarzenia

 • Przedstawienie się prowadzącej i uczestników.
 • Normy w seksuologii
 • Podział zaburzeń seksualnych wg. cyklu reakcji seksualnych (zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu)
 • Dysfunkcje seksualne wg. DSM-5 oraz ICD-11- przedstawienie kryteriów diagnostycznych oraz ich porównanie
 • Omówienie możliwych przyczyn dysfunkcji seksualnych (czynniki biologiczne, indywidualne i relacyjne) dla poszczególnych zaburzeń u kobiet i mężczyzn
 • Diagnostyka – omówienie metod diagnostyki w pracy lekarza seksuologa oraz psychologa seksuologa
 • Terapia- farmakoterapia, metody treningowe, psychoterapia- specyfika psychoterapii w różnych nurtach terapeutycznych- poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym oraz w terapii indywidualnej i terapii par.
 • Etyka pracy w obszarze seksualności pacjentów
 • Pytania od uczestników

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z dysfunkcjami seksualnymi, z którymi mogą zgłaszać się pacjenci i pacjentki do gabinetów seksuologicznych. Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne, możliwe czynniki leżące u podłoża zaburzeń seksualnych oraz czynniki podtrzymujące dysfunkcje.
Skupimy się na możliwych metodach terapii zarówno w praktyce indywidualnej jak i terapii pary.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą norm w seksuologii, specyfiki diagnostyki seksuologicznej zaburzeń seksualnych mężczyzn i kobiet, leczenia zaburzeń seksualnych.
Poruszymy również niezbędne zagadnienia etyczne związane z pracą seksuologa.

Interesuje Cię konkretne zagadnienie z tego obszaru? Już podczas rejestracji na wydarzenie możesz zadać pytania – odpowiedzi poznasz podczas warsztatów.

Informacje o prowadzącej:

Mgr Karolina Ogarek-Szulc jest psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutką. Studiowała psychologię na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studiowała seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz ukończyła specjalistyczny Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych. Doświadczenie seksuologiczne zdobywała w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia ProVita w Krakowie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne uzyskała w ramach licznych staży i wolontariatu w takich placówkach terapeutycznych jak m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Zakład Terapii Rodzin, Zakład Psychoterapii, Oddział Psychiatrii Dorosłych, Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju), Krakowski Instytut Psychoterapii, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Psychoterapii DDA Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.

W ramach psychoterapii przyjmuje osoby dorosłe. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym, metody terapii dobiera indywidualnie do każdego pacjenta. Jako seksuolog specjalizuje się w poradnictwie i terapii dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn, problemów relacyjnych i seksualnych w parze, psychologii LGBT.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Rejestracja na Warsztaty:

Udział w warsztatach wymaga wniesienia opłaty w wysokości 120 zł oraz wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.

Ankieta jest dostępna po dokonaniu opłaty. W ankiecie znajduje się również przestrzeń na zadawanie pytań, na które będzie można otrzymać odpowiedź podczas wydarzenia.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, dostępny po wniesieniu opłaty. Prosimy go wypełnić w celu potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin.

W wypadku niedostępności formularza prosimy podać adres e-mail i kliknąć ponownie “Opłać udział”. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane po otrzymaniu opłaty oraz wypełnionego formularza (z tym samym adresem e-mail).

Opłata

Koszt: 120 zł

Data rezerwacji decyduje o kolejności zapisów, przy limicie 50 osób. Po osiągnięciu tego limitu możliwość rejestracji zostanie zatrzymana.

Organizatorzy nie przewidują zwrotów opłaty za udział w warsztatach. Prosimy o rozważne decyzje. Opłatę można przekazać innej osobie – w tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@centrumsynteza.pl

Organizatorzy:

Centrum Terapii Synteza z Grupy Mental Path,
Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path,
Mental Path Group,

Comments are closed.