535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Wiosenny seksuologiczny panel naukowy 2021

Konferencja odbyła się online w marcu 2021 r.

Główne tematy obejmowały następujące zagadnienia:

  • Co nowego w seksuologii?
  • Różnorodność płciowa i seksualna we współczesnej seksuologii
  • Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa psychoterapeutyczna i medyczna

Nowa formuła online

Panel naukowy w marcu 2021 r. był zorganizowany przez dwa centra medyczne, z Warszawy i z Krakowa, w których stosowana jest w praktyce psychoterapia zaburzeń seksualnych. Ze względu na pandemię przyjęliśmy formułę jednodniowego wydarzenia on-line. Biorąc pod uwagę dobry odbiór ostatniej konferencji nie wykluczamy pozostawienia tej formuły dla cyklicznych, jednodniowych wydarzeń naukowych w przyszłości. Jednocześnie czekamy na koniec pandemii, żeby zorganizować konferencję, w której będziemy mogli się spotkać z Państwem osobiście.

Każdy z bloków tematycznych składał się z 60-minutowych prelekcji dotyczących bieżącej wiedzy pochodzącej z artykułów naukowych i innych publikacji, które ukazały się w ostatnich latach, oraz dyskusji, podzielonej na część przeznaczoną dla panelu ekspertów oraz część, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy konferencji. Marcowa konferencja miała formułę panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów – seksuologów praktyków, obejmującego trzy wiodące tematy:

  1. Sesja 1. Różnorodność płciowa i seksualna we współczesnej seksuologii
  2. Sesja 2. Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa psychoterapeutyczna
  3. Sesja 3. Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa medyczna

Dla kogo?

W Panelu uczestniczyli psychoterapeuci, seksuolodzy, psychiatrzy, a także kilkunastu studentów ostatnich lat psychologii i medycyny.

W Panelu naukowym 2021 uczestniczyło 168 osób.

Celem naszego panelu naukowego było zaprezentowanie aktualnych, najświeższych trendów w seksuologii.

Organizatorzy
Centrum Terapii Synteza, Kraków
Centrum Psychoterapii i Rozwoju Kontakt, Warszawa
 
Współorganizatorzy
Pracownia Rozwoju Psychoterapii (Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie)
Instytut Poznawczy (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej)
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku
Konferencja została zorganizowana przez superwizorów PTS, Umożliwiało to jej uczestnikom uzyskanie punktów edukacyjnych w ścieżce szkoleniowej PTS (8 godzin szkoleniowych).

Nagrania i prezentacje

Zakup nagrań z Konferencji wymaga wniesienia opłaty w wysokości 89 zł. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.

W celu dokonania płatności wpisz adres email. Po opłaceniu pojawi się w tym miejscu dostęp do nagrań i prezentacji z konferencji 2021 Odblokuj
Sprawdź

Comments are closed.