535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Superwizje grupowe – Wiosenny Panel Seksuologiczny 2024

12.05.2024, niedziela, 09:00 – 14:00;

W ramach Wiosennego Seksuologicznego Panelu Naukowego 2024 “Psychoseksualny dobrostan – interdyscyplinarne podejście do zdrowia seksualnego.” zaplanowane są trzy grupy superwizyjne dla psychoterapeutów zainteresowanych seksuologią.

Superwizje odbędą się drugiego dnia Panelu – 12.05.2024 w niedzielę.

Superwizje:

09:00 – 13:00 Superwizja (limit miejsc: 10 osób)
Dr n. społ. Daniel Cysarz

09:00 – 13:00 Superwizja (limit miejsc: 10 osób)
Dr n. społ. Aleksandra Chodecka

10:00 – 14:00 Superwizja (limit miejsc: 10 osób)
Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Prowadzący superwizje (dzień II niedziela)

Dr n. społ. Daniel Cysarz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psycholog, seksuolog kliniczny oraz  superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz przez EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Sopocie. Współtwórca i kierownik merytoryczny Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych, to hiperseksualność oraz rozwój psychoseksualny.


Dr n. społ. Aleksandra Chodecka

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł dr nauk społecznych. Jej rozprawa doktorska dotyczyła rozwoju psychoseksualnego u kobiet. Posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz specjalizację w zakresie psychoseksuolog. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnie szkolenie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zakończone uzyskaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. Ukończyła dwuletnie szkolenie pracy metodą TFP (Transference Focused Psychoteraphy) i zdała międzynarodowy egzamin certyfikacyjny w ramach ISTFP (International Society of TFP). Brała również udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt, a także diagnozy i pomocy osobom po nadużyciach seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W 2019r. uzyskała certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Od 2003 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne pod stałą superwizją.W 2018r. założyła Psychologiczno-seksuologiczny Ośrodek Rozwoju i Terapii w Poznaniu (PORT), gdzie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów i diagnostów. Pracuje także w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest wykładowcą Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM, od 2003 roku współpracuje z Instytutem Psychologii UAM. Współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie tworzenia opinii sądowych w sprawach związanych z przemocą seksualną (prokuratury, sądy) oraz prowadzenia szkoleń na temat rozpoznawania symptomów doświadczania przemocy seksualnej (ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy, szkoły). Ma doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej i par. Pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju (zaburzenia afektywne, lękowe), zaburzeniami osobowości, problemami relacyjnymi, kryzysami, trudnościami w obrębie funkcjonowania psychoseksualnego – dysfunkcje seksualne, zaburzenia identyfikacji płciowej, różnicowania płciowego. Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób dorosłych oraz diagnozę i konsultacje psychologiczno – seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży.


Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Łukasz Müldner-Nieckowski jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą i seksuologiem. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, seksuologiem klinicznym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoanalitykiem jungowskim. W latach 2007-2019 był asystentem oraz adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum, gdzie pracował naukowo i dydaktycznie w obszarze psychiatrii, seksuologii i psychoterapii. Praktykujący lekarz seksuolog, psychoterapeuta, superwizor. Wspiera i organizuje pracę zespołów terapeutycznych w ośrodkach grupy Mental Path.

Cennik:

UWAGA: Wydarzenie dwudniowe: możliwość zapisu na samą Konferencję lub na dwa dni (brak możliwości zapisu tylko na II dzień).

Pakiet (Dzień I + Dzień II): 649 zł *bez kodu zniżkowego

KODY ZNIŻKOWE:
580 zł (369zł 300zł konferencja + 280zł superwizja)

Pakiet
(Dzień I Dzień II)
opłata
Konferencja + Superwizja I
Daniel Cysarz
podaj kod rabatowy:
SUPERKONF1
580zł
Konferencja + Superwizja II
Aleksandra Chodecka
podaj kod rabatowy:
SUPERKONF2
580zł
Konferencja + Superwizja III
Łukasz Müldner-Nieckowski
podaj kod rabatowy:
SUPERKONF3
580zł

Opłata i rejestracja:

Organizatorzy

Centrum Terapii Synteza z Grupy Mental Path,
Centrum Terapii Kontinuum z Grupy Mental Path,
Centrum Seksuologii i Psychoterapii w Sopocie z Grupy Mental Path,
Mental Path Group

Patronat

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kwartalnik „Psychoterapia”

Comments are closed.