535 77 87 07

szkolenia@centrumsynteza.pl

Centrum Terapii Synteza

 

Zaburzenia regulacji emocji u dzieci

8.05.2023, poniedziałek, 9.00-14.00.

Szkolenie dla profesjonalistów: psychologów i psychoterapeutów pracujących z dziećmi i rodzinami.

Podczas szkolenia przyjrzymy się grupie dzieci 2-10 lat, których rodzice lub opiekunowie często zgłaszają się do specjalistów z prośbą o wsparcie. Szkolenie będzie koncentrowało się na praktycznych aspektach: diagnostyce, wsparciu rodzica. Poruszone zostaną aspekty diagnozy funkcjonalnej oraz różnicowej.

Korzyści dla uczestników:

  • Dowiesz się jak rozwija się regulacja emocji u dzieci 2-10 
  • Dowiesz się na co zwrócić uwagę w kontakcie z rodzicem oraz na czym skoncentrować się w ramach diagnozy różnicowej i funkcjonalnej
  • Poznasz sposoby na zobaczenie opisywanych trudności z perspektywy dziecka
  • Poznasz różne możliwości oddziaływań wspierających dziecko, opiekunów, rodzinę

Uczestnicy

Wydarzenie jest kierowane do psychologów i psychoterapeutów pracujących z dziećmi i rodzinami.

Termin i miejsce

Czas: 8.05.2023, poniedziałek, 9.00-14.00.

Miejsce: Centrum Terapii Kontinuum, ul. 3 Maja 13/6 III piętro (wejście od ul. Stawowej 10), Katowice

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • rozwój regulacji emocji u dzieci,
  • rozwojowe trudności z regulacją emocji (oraz różnicowanie w oparciu o klasyfikacje),
  • problemy z regulacją emocji jako objaw innych trudności,
  • diagnostyka trudności z regulacją emocji – wywiad z rodzicem, konsultacje z dzieckiem,
  • psychoedukacja i wsparcie dla rodziców oraz opiekunów,
  • możliwości pracy z dzieckiem, rodzicami, rodzin.

Informacje o prowadzącej:

Dr Jagoda Sikora jest psychologiem dziecięcym w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne (pozwalające na pracę w przedszkolu lub szkole). Zdobyła doświadczenie w pracy klinicznej, pracując z dziećmi i młodzieżą między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka oraz licznych placówkach wsparcia ambulatoryjnego i dziennego. Aktualnie zajmuje stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Psychologii. Ukończyła dwa poziomy szkolenia certyfikacyjnego z podejścia Self-Reg (metody samoregulacji) – zarówno kurs foundation jaki i facylitator organizowany przez Mehrit Centre w Kanadzie, studium terapii dzieci i młodzieży oraz kurs podstawowy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach TSR.

Aktualnie kształci się w ramach 4 letniego kursu psychoterapii rodzin. Swoją wiedzę poszerzała również odbywając liczne szkolenia z zakresu pracy interwencyjnej i diagnostycznej z dziećmi młodzieżą. Od 7 lat współpracuje z Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapii grupowej dla dzieci, które zdobyła pracując w Centrum Pomocy Systemowej DIADA w Gliwicach.

Rejestracja na szkolenie:

Udział w szkoleniu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 350 zł oraz wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Dokonanie opłaty jest możliwe po wpisaniu adresu e-mail w polu poniżej.
Ankieta jest dostępna po dokonaniu opłaty.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, dostępny po wniesieniu opłaty. Prosimy go wypełnić w celu potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin.

W wypadku niedostępności formularza prosimy podać adres e-mail i kliknąć ponownie “Opłać udział”. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane po otrzymaniu opłaty oraz wypełnionego formularza (z tym samym adresem e-mail).

Opłata

Koszt: 350 zł

Data rezerwacji decyduje o kolejności zapisów, przy limicie 15 osób. Po osiągnięciu tego limitu możliwość rejestracji zostanie zatrzymana.

Organizatorzy nie przewidują zwrotów opłaty za udział w warsztatach. Prosimy o rozważne decyzje. Opłatę można przekazać innej osobie – w tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@centrumsynteza.pl

Organizatorzy

Centrum Terapii Kontinuum,

Centrum Terapii Synteza,

Mental Path Group

Comments are closed.